Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva