Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006

27. 12. 2006 580
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2007 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Konec veljavnosti: 21.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Konec veljavnosti: 22.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Konec veljavnosti: 22.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Konec veljavnosti: 22.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 19.12.2006
Konec veljavnosti: 13.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2007 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2006)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2006
Začetek veljavnosti: 04.01.2007
Konec veljavnosti: 22.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine