Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015

28. 12. 2015 571
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2016 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 17.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 31.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 27.10.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 21.12.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 13/2015)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.12.2015
Začetek veljavnosti: 29.12.2015
Konec veljavnosti: 21.12.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo