Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2003

14. 11. 2003 546
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Kranjsko in Sorško polje, za območje občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2003
Začetek veljavnosti: 29.11.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja naselij Preddvor, Tupaliče, Potoče in Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2003)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2003
Začetek veljavnosti: 29.11.2003
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2003 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2003
Začetek veljavnosti: 22.11.2003
Konec veljavnosti: 05.01.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 8/2003)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.11.2003
Začetek veljavnosti: 05.11.2003
Konec veljavnosti: 22.12.2004
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč