Občinska volilna komisija Občine Preddvor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica Janja Roblek, Spodnja Bela 14, Preddvor
  • Podpredsednica Ana Pauletič, Ulica Milene Korbarjeve 2, Kranj
  • Članica Špela Bohinec, Šiška 1, Preddvor
  • Namestnica članice Lidija Kokl, Belska cesta 53, Preddvor
  • Članica Lidija Kos, Zg.Bela 53/a, Preddvor
  • Namestnica članice Slavka Zorman, Šiška 21, Preddvor
  • Član Miro Roblek, Bašelj 62, Preddvor
  • Namestnica člana Barbara Zorman, Srednja Bela 59, Preddvor