Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2016

30. 12. 2016 466
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 31.12.2016
Konec veljavnosti: 29.12.2017
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2016)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2016
Začetek veljavnosti: 31.12.2016
Konec veljavnosti: 03.11.2018
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2017 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2016)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 19.12.2016
Začetek veljavnosti: 20.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine