Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009

23. 12. 2009 580
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 17.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2010 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 17.12.2009
Začetek veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo