Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008

18. 12. 2008 390
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 27.11.2008
Konec veljavnosti: 17.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2009 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 19.12.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 9/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.11.2008
Začetek veljavnosti: 27.11.2008
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev