Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005

23. 12. 2005 540
Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Preddvor za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2006 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 14.12.2005
Konec veljavnosti: 19.12.2006
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2006 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 6/2005)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 14.12.2005
Začetek veljavnosti: 31.12.2005
Konec veljavnosti: 04.01.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine