Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004

28. 12. 2004 565
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Takse
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2005 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 05.01.2005
Konec veljavnosti: 31.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 22.12.2004
Konec veljavnosti: 14.12.2005
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o višini in obliki enkratne dotacije novorojenčkom s stalnim bivališčem v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 14/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.12.2004
Začetek veljavnosti: 22.12.2004
Konec veljavnosti: 29.03.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila