Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2002

31. 5. 2002 495
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarski javnih službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2002
Začetek veljavnosti: 01.06.2002
Konec veljavnosti: 07.10.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o koncesioniranih gospodarskih javnih službah v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 29.05.2002
Začetek veljavnosti: 01.06.2002
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Sklep o izvzemu javnega dobra (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2002)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.09.1995
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/2002)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 09.04.2002
Začetek veljavnosti: 09.04.2002
Konec veljavnosti: 02.04.2003
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč