Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2018

2. 11. 2018 666
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 17.11.2018
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe in dopolnitve Poslovnika občinskega sveta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2018)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 03.11.2018
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2018)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.10.2018
Začetek veljavnosti: 03.11.2018
Konec veljavnosti: 06.04.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč