Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011

29. 12. 2011 620
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Začetek veljavnosti: 30.12.2011
Konec veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 21.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine