Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012

31. 12. 2012 565
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 31.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o delovanju vrtcev v poletnem času, dnevni red pred in med prazniki za vrtec Storžek in vrtec Čriček (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 15/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2012
Začetek veljavnosti: 01.01.2013
Konec veljavnosti: 16.02.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci