Nadzorni odbor

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednica, Tanja Perko
  • Član, Mile Špehar
  • Član, Janko Mrkun