Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007

21. 12. 2007 566
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 22.12.2007
Konec veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 22.12.2007
Konec veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 22.12.2007
Konec veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 13.12.2007
Konec veljavnosti: 27.11.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor v letu 2008 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 22.12.2007
Konec veljavnosti: 19.12.2008
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Cenik daljinskega ogrevanja z lesno biomaso v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.12.2007
Začetek veljavnosti: 13.12.2007
Tip objave: Drugo
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o višini tarifnih postavk odvoza odpadkov v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2007)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2007
Začetek veljavnosti: 19.12.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki