Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013

30. 12. 2013 530
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 31.12.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 31.12.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 31.12.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 31.12.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 31.12.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2014 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 23.12.2013
Začetek veljavnosti: 24.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi cen programov v enotah vrtca Storžek v Preddvoru in Čriček na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 10/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 11.12.2013
Začetek veljavnosti: 01.01.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja