Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor v letu 2008

Predpisi, na katere predpis vpliva