Dopolnitev Sklepa o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva