Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2013

Predpisi, na katere predpis vpliva