Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem