9. redna seja

11. 12. 2019 Katja P. (Občinska uprava) 787
Seja je potekala dne 18.12.2019 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 24.12.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Obvezna razlaga določb tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZgB07 - Zgornja Bela (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 23.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 01.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 15.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Pravilnik o dodelitvi nepovratnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav na območju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 25.12.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Sklep o določitvi cen storitev na pokopališčih v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 18/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov na Zgornji Beli (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 18/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 18/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 15.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Cene komunalnih storitev
Sklep o ceni zakupa in najema zemljišč v lasti Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 18/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 31.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Premoženje občine