Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor v letu 2007

Predpisi, na katere predpis vpliva