Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva