Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva