Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2011

4. 3. 2011 493
Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2011
Začetek veljavnosti: 19.03.2011
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2011 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 31.12.2010
Začetek veljavnosti: 01.01.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju članov Krajevnih odborov (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 02.03.2011
Začetek veljavnosti: 02.03.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja