Statutarni sklep o spremembah in dopolnitvah statuta Občine Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva