Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva