Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 4/2004

30. 3. 2004 417
Odlok o občinskem prazniku Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2004
Začetek veljavnosti: 14.04.2004
Konec veljavnosti: 10.09.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Simboli (zastava, grb), praznik
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 4/2004)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 24.03.2004
Začetek veljavnosti: 07.04.2004
Konec veljavnosti: 29.12.2017
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča