Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Predpisi, na katere predpis vpliva