Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999

22. 12. 1999 455
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 30.12.1999
Konec veljavnosti: 28.12.2001
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 1999 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 23.12.1999
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2000 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 30.12.1999
Konec veljavnosti: 29.12.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 2000 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 23.12.1999
Konec veljavnosti: 22.12.2000
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na parc.št. 1607/1 k.o. Breg ob Kokri (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 22.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 7/1999)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 20.12.1999
Začetek veljavnosti: 23.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine