Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019

23. 12. 2019 Marko B. (Občinska uprava) 487
Odlok o proračunu Občine Preddvor za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 24.12.2019
Konec veljavnosti: 31.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Obvezna razlaga določb tretje alineje tretjega odstavka 8. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ZgB07 - Zgornja Bela (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 23.12.2019
Tip objave: Drugo
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 01.01.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 17/2019)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2019
Začetek veljavnosti: 01.01.2020
Konec veljavnosti: 15.12.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo