Sklep o določitvi cen najema prostorov v Domu krajanov v Preddvoru

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem