Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021

1. 4. 2021 Marko B. 287
Sklep o ukinitvi Odloka o spremembi Odloka o priznanjih Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.03.2021
Začetek veljavnosti: 15.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska priznanja, nagrajenci
Sklep o izvzemu zemljišč (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.03.2021
Začetek veljavnosti: 01.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro
Sklep o lokacijski preveritvi za enoto urejanja prostora KO38 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.03.2021
Začetek veljavnosti: 01.04.2021
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o določitvi uporabnine šolskih prostorov (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 13.11.2019
Začetek veljavnosti: 01.04.2021
Konec veljavnosti: 01.01.2023
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oddaja nepremičnin
Letni program športa v Občini Preddvor za leto 2021 (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 4/2021)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.2021
Začetek veljavnosti: 01.04.2021
Konec veljavnosti: 22.02.2022
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport