Sklep o določitvi uporabnine šolskih prostorov

Predpisi, na katere predpis vpliva

Predpisi, ki so podlaga za sprejem