Sklep o začasnem financiranju Občine Preddvor v obdobju januar – marec 2016