Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – spremembe št. 2

Predpisi, na katere predpis vpliva