Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor – sprememba št. 3

Predpisi, na katere predpis vpliva