Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva