Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1999

25. 10. 1999 369
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 22.09.1999
Začetek veljavnosti: 09.11.1999
Konec veljavnosti: 16.04.2008
Tip objave: Odlok
Vsebina: Osnovne šole