Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 5/2020

14.05.2020 Marko B. (Občinska uprava) 211
Obvezna razlaga določb prve alineje točke (25.2) 51. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.04.2020
Začetek veljavnosti: 14.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor - Številka 5/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.04.2020
Začetek veljavnosti: 15.05.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja