Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/2008

23. 7. 2008 379
Sklep o določitvi odškodnine za pridobitev služnostne pravice vgraditve komunalnih vodov na nepremičnem premoženju v lasti in upravljanju Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/2008)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 24.07.2008
Konec veljavnosti: 24.12.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Spremembe pravilnika za izvajanje zazidalnega načrta lesne industrije »Jelovica« Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 5/2008)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2008
Začetek veljavnosti: 24.07.2008
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Zazidalni načrt (ZN)