Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2000

21. 12. 2000 430
Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Preddvor za leto 1999 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2000
Začetek veljavnosti: 22.12.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o rebalansu proračuna Občine Preddvor za leto 2000 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2000)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2000
Začetek veljavnosti: 22.12.2000
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v lasti Občine Preddvor za leto 2001 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2000
Začetek veljavnosti: 22.12.2000
Konec veljavnosti: 22.12.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2001 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 12/2000)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2000
Začetek veljavnosti: 29.12.2000
Konec veljavnosti: 28.12.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča