Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999

15. 2. 1999 420
Pravilnik o določanju prejemkov članom občinskega sveta in zunanjim članom odborov občinskega sveta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.1999
Začetek veljavnosti: 27.01.1999
Konec veljavnosti: 07.07.1999
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Občinski svet
Sklep o odborih sveta Občine Preddvor in njihovih pristojnostih (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.1999
Začetek veljavnosti: 27.01.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski svet
Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.1999
Začetek veljavnosti: 23.02.1999
Konec veljavnosti: 01.03.2007
Tip objave: Sklep
Vsebina: Politične stranke
Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Preddvor za leto 1999 (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.01.1999
Začetek veljavnosti: 16.02.1999
Konec veljavnosti: 23.12.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o izvzemu javnega dobra (Uradno glasilo Občine Preddvor – Številka 1/1999)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.1999
Začetek veljavnosti: 03.02.1999
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro