Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Preddvor – spremembe št. 6

Predpisi, na katere predpis vpliva