Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva