Odlok o spremembah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva