Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta – spremembe št. 3 (krajše: SD OPN–št. 3)

Predpisi, na katere predpis vpliva