Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Občini Preddvor

Predpisi, na katere predpis vpliva