Vloga za izdajo soglasja lastnika / upravljavca prireditvenega prostora

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA